define( 'WPCACHEHOME', '/home/storage/8/3e/60/safelink5/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); //Added by WP-Cache Manager Safelink featured in PETRO (Norwegian) - safelink.eng.br

Safelink Group sikrer finansiering


Safelink hivkomensator(Foto: Safelink).

Safelink Group sikrer finansiering

Bedrifter og kontrakter
Internasjonalt
av Redaksjon – 9. februar 2016

Safelink Group, en ledende leverandør av passive hiv kompensatorer til Offshore og Subsea-industrien, har signert sin andre finansieringsavtale med Eksportkreditt, som er heleid av den norske stat og administrert av nærings- og handelsdepartementet. Finansieringen gjør det mulig for Safelink å eksponere sine tjenester til Asia-Pacific markedet.

Offshore-industrien bruker passive hiv kompensatorer som et alternativ til aktive hiv kompensatorer. Fordelen med passive hiv kompensatorer er at dette er en mobil løsning som øker vær-vinduet for løfteoperasjoner Offshore. Dette reduserer både tid og kostnader for å ferdigstille kompliserte undervannsinstallasjoner. Systemet gjør det også mulig å bruke mindre kostbare fartøy til avanserte løfteoperasjoner.

Den globale etterspørselen for produktet har vært økende de siste årene. Gitt størrelsen, kompleksiteten og krav til nøyaktighet, som håndtering av undervannsutstyr krever, har det blitt viktig og samtidig mer utfordrende å sikre løfteoperasjoner offshore for dynamisk påvirkning.De nyeste PHC-systemene kan trykt jobbe med last opp til 1400 tonn. Dette er mer enn hva aktive hiv kompensatorsystemer klarer per i dag. Dette gjør passive hiv kompensatorer til de eneste alternativet til installasjonsfartøyenes tyngre løft.

”Å hjelpe norske eksportører og lykkes utenlands, er Eksportkreditts største ambisjon. Det er spesielt givende for oss når et norsk selskap som Safelink, har klart å eksportere teknologien sin og utvide internasjonalt ved å bruke finansiering som et salgsverktøy. Safelink forstår hvordan de skal bruke eksportfinansiering til fordel for seg selv og sine kunder. De har i tillegg vært konstruktive samarbeidspartnere gjennom hele prosessen”, sier Laila Johnsen, Senior visepresident i Eksportkreditt.

Read original article at PETRO.NO

Comments are closed.